ตลาดนัดจัตุจักร

        ก่อนจะไปเที่ยวกันนั้น ฉันได้พอรู้ประวัติคร่าวๆ ก่อนจะมาเป็น ตลาดนัดจตุจักร แหล่งชอปปิ้งที่มีชื่อดัง ในปัจจุบัน จึงขอเล่าสู่กันฟัง ก่อนที่จะไปตะลุยละลายทรัพย์ “ตลาดนัดจตุจักร” หรือ “ตลาดนัดสวนจตุจักร” มีความเป็นมายาวนานกว่า 60 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้จัดตั้งตลาดนัดขึ้นในทุกจังหวัด สำหรับกรุงเทพนั้นได้เลือกสนามหลวงเป็นสถานที่จัดตลาดนัด แต่เพียงไม่ถึงปีทางราชการก็ย้ายตลาดนัด ไปอยู่ในพระราชอุทยานสราญรมย์แล้วจึงย้ายออกไปตั้งอยู่บริเวณสนามไชย และย้ายตลาดนัดกลับไปอยู่ที่สนามหลวงในปี พ.ศ. 2501

ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้มีนโยบายใช้สนามหลวงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และจัดงานกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้มอบที่ดินย่านพหลโยธินตอนต่อจากสวนจตุจักรด้านทิศใต้ให้แก่ กรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์ และกรุงเทพมหานครได้ปรับพื้นที่เพื่อให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและขณะเดียวกันก็พยายามย้ายผู้ค้าจากสนามหลวงมาด้วย จนกระทั่งดำเนินการสำเร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยใช้ชื่อว่าตลาดนัดย่านพหลโยธิน ต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ตลาดนัดจตุจักร” ให้สอดคล้องกับสวนสาธารณะจตุจักรในบริเวณใกล้เคียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไปตลาดนัดจตุจักรกลางคืน

1. ตลาดจตุจักร กลางคืน (วันศุกร์) ตั้งแต่ 4 ทุ่มก็เริ่มมีของขายแล้วคะ ช่วงพีคสุดๆ คือ เวลา 01.00 น. ไปจนถึงเวลาประมาณ 07.00 น.
2. บริเวณที่เปิดขายคือช่วงโครงการ 16 – 21 ฝั่งประตู 3 ถนนพหลโยธินตรงข้ามกับขนส่ง
3. หากสนใจเช่าพื้นที่ ต้องเช่าจากเจ้าของร้านในโครงการที่เปิดขายในช่วงกลางวัน
4. ราคาเช่าโดยประมาณจะอยู่ที่ 500 บาทต่อวันหรือ 2,000 บาทต่อเดือน